Català / Español Telèfon: 688 359 058 +34 688 359 058 E-mail: agonzalez@agadvocats.com agonzalez@agadvocats.com
AG Advocats
INICI | CIVIL | MERCANTIL | ADMINISTRATIU | PENAL | MATRIMONIAL I DE FAMILIA | SUCCESSIONS | DEFENSA DELS ANIMALS

 

DRET ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUQualsevol tipus de relació amb l'Administació Estatal, Autonòmica o Local, així com els organismes de dret públic que en depenguin. Ja sigui en defensa dels interessats o en defensa de sancions imposades.

Procediments urbanístics, expropiacions i altres procediments administratius amb afectacions a la propietat privada d'immobles i altres béns. Conflictes en llicències d'activitat o d'obra.

Defensa de sancions imposades per l'Administració, multes i altres, tant en el procediment administratiu previ com en la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

 

 

 

 

AG Advocats
C/ La Cort 40, Baixos · 43800 Valls (Tarragona) · Tel. +34 688 359 058
E-mail: agonzalez@agadvocats.com