Català / Español Telèfon: 688 359 058 +34 688 359 058 E-mail: agonzalez@agadvocats.com agonzalez@agadvocats.com
AG Advocats
INICI | CIVIL | MERCANTIL | ADMINISTRATIU | PENAL | MATRIMONIAL I DE FAMILIA | SUCCESSIONS | DEFENSA DELS ANIMALS

Cada problema legal té una solució jurídica

Confia'ns el teu problema, et proposem
solucions amb fórmules de pagament personalitzades

Tenim una àmplia experiència en solucions pactades i judicials,
buscant sempre maximitzar el teu benefici

DRET CIVIL


 

DRET PENAL


Confia'ns tot tipus de reclamacions i defensa en assumptes de l'àmbit jurisdiccional civil. Confecció i defensa de contractes de compra-venda i d'arrendament, de béns immobles, béns mobles i incorporals; contractes d'obra i de serveis; contractes de préstec, inclús amb garantia hipotecària o prenda; contractes de cessió de crèdit. Tot tipus de procediments d'inscripció, modificació i cancel·lació davant el Registre de la Propietat i el Cadastre. Constitució i modificació d'associacions i fundacions. [+]
 
El dret penal està configurat com el conjunt de conductes que la societat considera que mereixen major protecció, i per tant delimita l'actuació de les persones en tots els àmbits de la conducta de la persona. Confia'ns la consulta de les actuacions que puguin constituir conflictes en l'àmbit jurisdiccional penal, per la seva correcta delimitació en l'ambit empresarial i professional. [+]
     

DRET MERCANTIL I SOCIETARI


 

DRET MATRIMONIAL I DE FAMILIA


Confia'ns l'estudi i defensa jurídica de qualsevol relació entre comerciants, tant en la via judicial com extra-judicial. Constitució, modificació i dissolució de societats mercantils. Concursos de creditors. [+]
 
En els moments complicats familiars el més necessari és poder comptar amb un assessorament proper i encertat, detectant les teves prioritats i possibiliats, i assolint de la millor manera possible els objectius marcats pel client. [+]
     

DRET ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU


 

DRET DE SUCCESSIONS


Qualsevol tipus de relació amb l'Administació Estatal, Autonòmica o Local, així com els organismes de dret públic que en depenguin. Ja sigui en defensa dels interessats o en defensa de sancions imposades. [+]


DRET DELS ANIMALS


T'assessorem en la defensa del dret animal, i del benestar dels animals domèstics que tinguis, així com en la defensa d'aquells que tinguis coneixement que estiguin patint situacions de maltractament, tant des d'un punt de vista administratiu com penal, i possibles reclamacions civils. [+]
 
Si tens patrimoni i vols decidir el seu futur i els drets que hi puguin tenir les persones estimades, has de saber que el Dret de Successions té una gran riquesa d'institucions jurídiques que protegeixen els teus interessos d'una forma precisa. Saps que pots decidir a qui deixar el teu patrimoni o part, i inclús decidir a qui passarà quan aquesta persona falta, o si no té la descendència que esperes, o qualsevol altra circumstància. Si tens fills menors pots decidir, amb el consentiment de l'altre progenitor, o si aquest també falta, la tutoria dels teus fills, o en qualsevol cas qui administraria el patrimoni que li deixessis. [+]
   
   
   

AG Advocats
C/ La Cort 40, Baixos · 43800 Valls (Tarragona) · Tel. +34 877 65 99 90 / 688 359 058
E-mail: agonzalez@agadvocats.com