Català / Español Telèfon: 688 359 058 +34 688 359 058 E-mail: agonzalez@agadvocats.com agonzalez@agadvocats.com
AG Advocats
INICI | CIVIL | MERCANTIL | ADMINISTRATIU | PENAL | | SUCCESSIONS | DEFENSA DELS ANIMALS

 

DRET MATRIMONIAL I DE FAMILIAEn els moments complicats familiars el més necessari és poder comptar amb un assessorament proper i encertat, detectant les teves prioritats i possibiliats, i assolint de la millor manera possible els objectius marcats pel client.

En aquests procediments és important tenir en compte que moltes vegades una solució sense conflicte és objectivament una bona solució, ja que els interessos en conflicte poden repercutir de forma irracional en molts àmbits de la vida, sent molt necessària una personalització de la solució, ja que en aquest àmbit no hi ha dues situacions iguals ni dos formes d'afrontar-ho igual.

Confia'ns el teu divorci o separació, també de parelles de fet, així com la solució amistosa, i si no és possible contenciosa davant el Jutjat, demanant mesures provisionals, i solucionant la situació en el menor temps possible. La modificació de mesures, així com l'execució de les mesures incomplertes per alguna de les parts, des del punt de vista civil, i penal en el cas de ser necessari.

Procediments de filiació, de tutoria, d'incapacitat i de qualsevol altre que afecti a la capacitat de les persones i a les relacions familiars.

Procediments davant del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, s'ha de tenir en compte que des de que s'inicia un expedient com aquest s'ha de comptar amb l'assessorament i defensa d'advocat; també l'oposició davant el Jutjat de Família de mesures de protecció acordades i amb les que s'estigui disconforme.

 

AG Advocats
C/ La Cort 40, Baixos · 43800 Valls (Tarragona) · Tel. +34 688 359 058
E-mail: agonzalez@agadvocats.com